De Suflet

 

11.09.2016 - Cel ce vindecă pe cei cu inima zdrobită (Psalmul 146:3)

„Care mamă iubitoare nu-și întristează uneori odrasla, supunând-o la o pedeapsă sau refuzându-i o anumită plăcere, știind că o asemenea privare îi va fi copilului spre folos? Copilul plânge, mica lui suferință pare insuportabilă, nedreaptă, inima mamei suferă, dar, luând în considerație binele copilului, care îi este mai scump ca orice altceva pe lume, rămâne statornică în hotărîrea luată. De câte ori, într-o clipă de suferință, nu ne asemănăm și noi cu acei copii nechibzuiți? Nu ne mai oprim din plâns, suntem convinși că încercarea grozavă prin care trecem putea fi evitată, o considerăm a fi peste puterile noastre, nu ne dăm seama de binele pe care ni-l aduce în veșnicie. De bună seamă că iubitorului Dumnezeu, în nemărginita Sa milostivire, Îi este milă de noi, mai mult decât i-ar fi celei mai gingașe mame. Putem fi siguri că și pentru noi va veni clipa când „întristarea se va preface în bucurie” (Ioan 16:20). Atunci vom înțelege că „suferințele din vremea de acum nu au nici o însemnătate față de mărirea care ni se va descoperi”(Romani 8:18).

Fiecare zi, un dar al lui Dumnezeu – 366 cuvinte de folos pentru toate zilele anului, Editura Sophia & Editura Cartea Ortodoxă, București, pp. 292 – 293.